Samochód osobowy lub ciężarowy o dmc do 3,5 tony - termin badania technicznego

Okresowe badanie techniczne samochodu ciężarowego, przyczepy (naczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Termin ten wynosi:

  • nowego pojazdu – 1 rok od daty pierwszej rejestracji
  • następnie- 1 rok od daty przeprowadzonego badania okresowego

 

Przyczepa, naczepa o dmc do 3,5 tony - termin badania technicznego

Okresowe badanie techniczne przyczepy (naczepy) należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Przyczepa lekka (w tym produkcji własnej – „SAM”), to jest przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 750 kg, nie podlega okresowym badaniom technicznym. Termin następnego okresowego badania technicznego przyczep o dmc powyżej 0,75 tony wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Terminy te wynoszą odpowiednio:

  • nowej- 3 lata od daty pierwszej rejestracji
  • następnie- 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty przeprowadzenia badania okresowego
  • następnie- 1 rok od daty przeprowadzonego badania okresowego

 

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję

Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się okresowe badanie.

Jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.