Pojazd zabytkowy - termin badania technicznego

Pojazd zabytkowy, niezależnie czy jest to motocykl zabytkowy, samochód zabytkowy, czy jakikolwiek inny, nie podlega okresowym badaniom technicznym z jednym zastrzeżeniem.

Pojazd zabytkowy służący do zarobkowego transportu drogowego, na przykład do przewozu osób, podlega corocznemu badaniu technicznemu.

 

Pojazd marki SAM - termin technicznego

  • Pojazd własnej produkcji „SAM”, dopuszczony do ruchu, niezależnie pod rodzaju pojazdu, z wyjątkiem przyczepy lekkiej i autobusu, podlega corocznemu badaniu technicznemu.
  • Przyczepa lekka marki „SAM” nie podlega okresowym badaniom technicznym.
  • Autobus marki „SAM” podlega badaniu okresowemu co 6 miesięcy.

 

Pojazd specjalny - termin badania technicznego

  • Przyczepa lekka specjalna o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 750 kg – nie podlega okresowym badaniom technicznym.
  • Przyczepa (naczepa) specjalna o dopuszczlnej masie całkowitej (dmc) powyżej 750 kg ale nie przekraczającej 3,5 tony podlega badaniu w terminach jak dla przyczepy ciężarowej.
  • Wszystkie inne pojazdy pojazdy specjalne podlegają corocznym badaniom technicznym.

 

Ciągnik, przyczepa rolnicza - termin badania technicznego