Autobus - termin badania technicznego

Okresowe badanie techniczne autobusu należy przeprowadzić najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Termin następnego okresowego badania technicznego wyznacza diagnosta, po przeprowadzeniu badania zakończonego wynikiem pozytywnym. Termin badania dla autobusu niezależnie od ilości miejsc i jego podrodzaju, wynosi:

  • nowego pojazdu – 1 rok od daty pierwszej rejestracji
  • następnie- 6 mieisęcy od daty przeprowadzonego badania okresowego

 

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję

Jeżeli dowód został zabrany za brak badań technicznych przeprowadza się okresowe badanie.

Jeżeli dowód został zatrzymany za usterkę (np. zużyte opony, pękniętą szybę) przeprowadza się badanie w zakresie opisanym w skierowaniu.